Monday, June 6, 2011

Wajah Sarawak Menjelang Tahun 2030

Bagaimanakah keadaan Sarawak menjelang tahun 2030. Only time can tell.

1. Pada masa ini Sarawak telah mengambil satu langkah drastik untuk membangunkan negerinya dengan memperkenalkan SCORE. Apakah SCORE? Score adalah sebuah koridor pembangunan wilayah tengah negeri Sarawak yang menekankan pembangunan sumber-sumber yang banyak terdapat di kawasan ini. Antara sumber yang banyak terdapat di wilayah tengah seperti kawasan tanah yang belum diteroka sepenuhnya. Kawasan tanah ini amat sesuai untuk tanaman komoditi seperti tanaman kelapa sawit dan getah. Selain itu juga, Sarawak kaya dengan simpanan sumber semulajadi seperti arang batu yang terdapat di Mateding Mukah dan juga Kapit.

2. Bagi kawasan utara pula terdapat potensi untuk dibangunkan dengan sumber yang boleh menjana kuasa elektrik. Banyak sungai besar di kawasan pedalaman negeri Sarawak yang terletak di Miri dan Limbang amat sesuai dibangunkan dengan empangan yang boleh menjana kuasa elektrik. Kita juga amat beruntung apabila kawasan pesisir pantai negeri Sarawak dianugerhkan dengan sumber minyak dan gas yang banyak.

3. Selain itu terdapat potensi dari segi alam sekitar yang indah untuk tarikan pelancongan. Terdapat banyak kawasan yang telah dijadikan Taman Negara dan Hidupan Liar. Selain itu, kekayaan adat dan budaya merupakan aset dan khazanah yang berharga yang perlu dipelihara untuk tarikan pelancongan.

4. Bagi saya apabila tahun 2030 kelak iaitu setelah SCORE membuahkan hasil sepenuhnya akan dapat mewujudkan beberapa scenario.
Pertama ialah peningkatan peluang perkerjaan dan perniagaan yang banyak yang akan dapat memboost kepada ekonomi dan pendapatan rakyat. ini selaras dengan hasrat untuk menjadikan rakyat malaysia menikmati penadpatan tinggi selaras dengan negara maju

Kedua ialah pembangunan modal insan yang mantap. Proses R&D akan dapat berlangsung dengan lancar. Tidak memerlukan ramai pakar dari luar. Sebaliknya mampu melahirkan ramai pakar tempatan dalam pelbagai bidang. Ini dapat menjimatkan kos dan mengelakkan brain drain. Ini adalah sesuai dengan hasrat kerajaan untuk membawa balik tenaga pakar sama ada dari Semenajaung atau Sabah sarawak . Mengambil kesempatan atas dasar kepelbagaian mansyarakat yang terdapat di Malaysia akan menjadi pemangkin kepada kecemeralngan dari segi intelek dan buadaya menuntut dan menambah serta mnyebar ilmu pengetahuan.
Masyarakat yang pelabnagai kaum budaya akan dapat mengambil pengajaran dan imlum dari luar untuk diaplikasikan kedalama maysakarakat tempatan.


Ketiga. Pembangunan fizikal dan landskap negeri Sarawak. banyak kemudahan dapat disediakan. Infrastryuktur semakin baik. Jalan dan jmabatan banyak dibina untuk menghubungi kawasan yang sebelum ini belum dihubungi melalui jalan darat. Selain itu kemudahan ituliti dapat dinikmati oelh semua masyarakat. Kesejahteraan hidup dapat dinikmati oleh masyarakat bandar dan luar badnar seperti sekolah baik, hospital dan pusat perkhidmatan.

KEpelbagaian kebudayaan adalah sumber penting kepada pembangunan pelancongan

KEstabilan politk.

No comments:

Post a Comment